På svenska
Työpaikan käsikirja työkykyasioissa
peruutettu | Verkossa,
Viimeinen ilmoittautumispäivä:  peruutettu | Ilmoittautumistilanne: peruutettu
Sijainti kartalla:  -
Perehdytään työkyvyn tukemisen keinoihin työsuhteen aikana. Aiheita ovat mm. työkyvyn arviointi ja työkykyneuvottelu, työaika- ja työolosuhdejärjestelyt ja osasairausvapaa, oppimisvaikeudet, tukimuo-dot ja kuntouttaminen.